Bujqesia dhe Zhvillimi Rural

Indeksi I cmimit për inputin e pergjithshem bujqesor

Bujqesia

Source: Agjensia e Statistikave e Kosoves

Latest update: 2018-11-12