Bujqesia dhe Zhvillimi Rural

Indeksi I cmimit për inputin e pergjithshem bujqesor

Bujqesia

Source: Agjencia e Statistikave të Kosovës

Latest update: 2021-05-11