Puna

Paga mesatare Sektori Privat në Euro (Neto)

Puna

Source: Agjencia e Statistikave të Kosovës

Latest update: 2021-05-11