Ambienti

Mbeturinat në 1000 tonë

Ambienti

Source: Agjencia e Statistikave të Kosovës

Latest update: 2021-05-19