Cmimet

Indeksi I çmimeve të prodhimit (IÇP)

Cmimet

Source: Agjencia e Statistikave të Kosovës

Latest update: 2021-05-11