Energjia dhe Minierat

Hidroenergji (tkeo)

Energjia

Source: Agjencia e Statistikave të Kosovës

Latest update: 2021-05-11