Energjia dhe Minierat

Prodhimi i energjisë në hidrocentrale GWh

Energjia

Source: Agjensia e Statistikave e Kosoves

Latest update: 2018-11-12