Energjia dhe Minierat

Konsumi i energjisë elektrike për person-kWh/përson

Energjia

Source: Agjencia e Statistikave të Kosovës

Latest update: 2021-05-11