Ambienti

Të pa kyqur në ujësjellës (në %)

Ambienti

Source: Agjencia e Statistikave të Kosovës

Latest update: 2021-05-19