Bujqesia dhe Zhvillimi Rural

Energjia elektrike për bujqësi - çmimi në euro për 100 kwh

Bujqesia

Source: Agjencia e Statistikave të Kosovës

Latest update: 2021-05-11