Bujqesia dhe Zhvillimi Rural

Energjia elektrike për bujqësi - çmimi në euro për 100 kwh

Bujqesia

Source: Agjensia e Statistikave e Kosoves

Latest update: 2018-11-12