Energjia dhe Minierat

Energjia Gjithsej (ktoe)

Energjia

Source: Agjensia e Statistikave e Kosoves

Latest update: 2018-11-12