Puna

Paga mesatare në Euro (Bruto)

Puna

Source: Agjencia e Statistikave të Kosovës

Latest update: 2021-05-11