Energjia dhe Minierat

Norma e humbjeve të energjisë elektirke (%)

Energjia

Source: Agjencia e Statistikave të Kosovës

Latest update: 2021-05-11