Cmimet

Indeksi i Çmimeve te Importit - Gjithsej

Cmimet

Source: Agjencia e Statistikave të Kosovës

Latest update: 2021-05-11