Energjia dhe Minierat

Eksporti i energjisë GWh

Energjia

Source: Agjencia e Statistikave të Kosovës

Latest update: 2021-05-11