Energjia dhe Minierat

Konsumi GWh (janë përfshirë edhe konsumi 220-110 kV)

Energjia

Source: Agjencia e Statistikave të Kosovës

Latest update: 2021-05-11