Energjia dhe Minierat

Shpërndarja e energjisë elektrike në Ndërmarrjet publike dhe të tjera

Energjia

Source: Agjensia e Statistikave e Kosoves

Latest update: 2018-11-12