Bujqesia dhe Zhvillimi Rural

Indeksi I cmimit për produktet per mbrojtjen e bimeve dhe pesticidet

Bujqesia

Source: Agjensia e Statistikave e Kosoves

Latest update: 2018-11-12