Klima

Shtypja ajrore në mm (Prishtine)

Klima

Source: Agjensia e Statistikave e Kosoves

Latest update: 2018-11-12