Energjia dhe Minierat

Prodhimi bruto i energjisë elektrike në TC në GWh

Energjia

Source: Agjensia e Statistikave e Kosoves

Latest update: 2018-11-12