Energjia dhe Minierat

Prodhimi bruto i energjisë elektrike në TC në GWh

Energjia

Source: Agjencia e Statistikave të Kosovës

Latest update: 2021-05-11