Sektori Financiar

Investimet e Huaja - Patundshmëria, Qeradhënia dhe aktivitetet biznesore (mln. Euro)

Sektori Financiar

Source: Banka Qendrore e Kosoves

Latest update: 2018-11-12