Bujqesia dhe Zhvillimi Rural

Indeksi I cmimit për lende per ushqim kafshesh

Bujqesia

Source: Agjencia e Statistikave të Kosovës

Latest update: 2021-05-11