Energjia dhe Minierat

Humbjet e Energjisë Elektike në Transmision dhe Distribuim (MWh)

Energjia

Source: Agjensia e Statistikave e Kosoves

Latest update: 2018-11-12