Energjia dhe Minierat

Shpërndarja e energjisë elektrike në Amvisëri

Energjia

Source: Agjencia e Statistikave të Kosovës

Latest update: 2021-05-11