Sektori Financiar

Kthimet e investimeve (mln €)

Sektori Financiar

Source: Banka Qendrore e Kosoves

Latest update: 2018-11-12