Ekonomia

Bujqësia, gjuetia, pylltaria dhe peshkimi (me çmime konstante) mijera euro

Ekonomia

Source: Agjensia e Statistikave e Kosoves

Latest update: 2018-11-12