Energjia dhe Minierat

Prodhimi i Thëngjillit (miliona tonë)

Energjia

Source: Agjencia e Statistikave të Kosovës

Latest update: 2021-05-11