Bujqesia dhe Zhvillimi Rural

Nafta - çmimi në euro për bujqësi për 100 litra

Bujqesia

Source: Agjensia e Statistikave e Kosoves

Latest update: 2018-11-12