Energjia dhe Minierat

Shpërndarja e energjisë elektrike tek Konsumatorët 220-110 kV

Energjia

Source: Agjencia e Statistikave të Kosovës

Latest update: 2021-05-11