Energjia dhe Minierat

Shpërndarja e energjisë elektrike tek Konsumatorët 220-110 kV

Energjia

Source: Agjensia e Statistikave e Kosoves

Latest update: 2018-11-12