Bujqesia dhe Zhvillimi Rural

Indeksi I cmimit për produktet per mbrojtjen e bimeve dhe pesticidet

Bujqesia

Source: Agjencia e Statistikave të Kosovës

Latest update: 2021-05-11