Bujqesia dhe Zhvillimi Rural

Indeksi I cmimit për plehrat dhe permiresuesit e tokes

Bujqesia

Source: Agjencia e Statistikave të Kosovës

Latest update: 2021-05-11