Bujqesia dhe Zhvillimi Rural

Nafta - çmimi në euro për bujqësi për 100 litra

Bujqesia

Source: Agjencia e Statistikave të Kosovës

Latest update: 2021-05-11