Bujqesia dhe Zhvillimi Rural

GDP-Bujqësia, gjuetia, pylltaria dhe peshkimi

Bujqesia

Source: Agjensia e Statistikave e Kosoves

Latest update: 2018-11-12