Cmimet

Indeksi I çmimeve të konsumit (IÇK)

Cmimet

Source: Agjencia e Statistikave të Kosovës

Latest update: 2021-05-11