Cmimet

Indeksi I çmimeve të konsumit (IÇK)

Cmimet

Source: Agjensia e Statistikave e Kosoves

Latest update: 2018-11-12