Ambienti

Të pa kyqur në ujësjellës (në %)

Ambienti

Source: Agjensia e Statistikave e Kosoves

Latest update: 2018-11-12