Zhvillimi Social Social Developmet

Kontributet e mbledhura të pensioneve (Në miliona €)

Zhvillimi Social

Source: Agjensia e Statistikave e Kosoves

Latest update: 2018-11-12