Shëndtësia Health

Buxheti I shëndetësisë në Kosovë (Euro)

Shendetesia

Source: Agjensia e Statistikave e Kosoves

Latest update: 2018-11-12