Sektori Financiar

Remitencat - % nga Austria

Sektori Financiar

Source: Banka Qendrore e Kosoves

Latest update: 2018-11-12