Qeveria

Tatimet rrjedhëse në të ardhura dhe pasuri (mln €)

Qeveria

Source: Agjensia e Statistikave e Kosoves

Latest update: 2018-11-12