Puna

Paga mesatare Sektori Publik në Euro (Neto)

Puna

Source: Agjensia e Statistikave e Kosoves

Latest update: 2018-11-12