Puna

Joaktiv në % (Femra)

Puna

Source: Agjensia e Statistikave e Kosoves

Latest update: 2018-11-12