Puna

Të punësuar në % (Gjithsej)

Puna

Source: Agjencia e Statistikave të Kosovës

Latest update: 2021-05-11