Energjia dhe Minierat

Konsumi i energjisë elektrike për person-kWh/përson

Energjia

Source: Agjensia e Statistikave e Kosoves

Latest update: 2018-11-12