Energjia dhe Minierat

Prodhimi i energjisë në hidrocentrale GWh

Energjia

Source: Agjencia e Statistikave të Kosovës

Latest update: 2021-05-11