Energjia dhe Minierat

Humbjet e Energjisë Elektike në Transmision dhe Distribuim (MWh)

Energjia

Source: Agjencia e Statistikave të Kosovës

Latest update: 2021-05-11