Ekonomia

Bujqësia, gjuetia, pylltaria dhe peshkimi (me çmime konstante) mijera euro

Ekonomia

Source: Agjencia e Statistikave të Kosovës

Latest update: 2021-05-11