Ekonomia

Tatimet në produkte (me çmime aktuale) mijera euro

Ekonomia

Source: Agjencia e Statistikave të Kosovës

Latest update: 2021-05-11