Ekonomia

Shëndetësia dhe aktivitetet e punës sociale (GDP me çmime aktuale) mijera euro

Ekonomia

Source: Agjensia e Statistikave e Kosoves

Latest update: 2018-11-12