Ekonomia

Tregetia me shumicë dhe pakicë; riparimi i automjeteve dhe motoçikletave (GDP me çmime aktuale) mijera euro

Ekonomia

Source: Agjencia e Statistikave të Kosovës

Latest update: 2021-05-11