Ekonomia

GDP për kokë banori në Euro (çmime aktuale) miliona euro

Ekonomia

Source: Agjencia e Statistikave të Kosovës

Latest update: 2021-05-11