Ekonomia

Shpenzimet e konsumit final të ekonomive shtëpiake (me çmime aktuale) miliona euro

Ekonomia

Source: Agjensia e Statistikave e Kosoves

Latest update: 2018-11-12